Za medije

Višegodišnji program - najvažnije informacije

 • Višegodišnji program katastarskih izmjera je projekt kojeg je pokrenula Vlada Republike Hrvatske, a provodi ga Državna geodetska uprava. Usvojio ga je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine, a Vlada Republike Hrvatske je 3. lipnja 2022. donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna) i trenutno su u potpunosti pokrivena iz državnog proračuna. 
 • Nositelj Programa je Državna geodetska uprava, a provodi se kroz programe koje svake godine donosi Vlada RH.
 • Višegodišnji program se provodi uz stručnu podršku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 • Glavna aktivnost Višegodišnjeg programa je obnova katastra i zemljišne knjige za oko 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja, te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države. Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 posto od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80 posto svih gospodarskih aktivnosti.
 • Katastarska izmjera preduvjet je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pokretanje novog gospodarskog ciklusa na području cijele Hrvatske. Ažurni i pouzdani podaci temelj su vladavine prava i pretpostavka za učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina, pokretanje investicija i provedbu kapitalnih razvojnih i infrastrukturnih projekata. 
 • 2022. godine započeli su terenski radovi na katastarskim izmjerama, a tijekom 2023. su se nastavili na području 14 županija.
 • Osnovni cilj Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.
 • Krajnji cilj Višegodišnjeg programa je ažuriran sustav zemljišnih knjiga koje će biti dostupne u digitalnom obliku i u realnom vremenu. Nakon provedbe Programa Hrvatska će biti primjer ne samo zemljama u okruženju, nego i razvijenijim državama po pitanju transparentnosti vlasništva nad nekretninama i dalekosežnim promjenama koje je Program pokrenuo.  
 • Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja 2021.-2030. jedan je od najvažnijih projekata Vlade RH u narednom periodu. Višegodišnji program predstavlja potpuni zaokret u transparentnosti vlasništva u Hrvatskoj, potiče na poštivanje vladavine prava, na brigu vlasnika o svojim nekretninama i na praksu dobrog gospodara. U ukupnoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi Republika Hrvatska, Višegodišnji program je logičan slijed u naporima koje Vlada potiče kako bi se stvorili preduvjeti za novi investicijski ciklus i pravilno upravljanje privatnom i javnom imovinom.
 • Vlasnicima nekretnina i upraviteljima nad nekretninama od strane nadležne katastarske općine će biti upućen poziv na katastarsku izmjeru. Zajedno s ostalim vlasnicima geodetima će pokazati međe koje će potom biti unesene u elaborat katastarske izmjere i ukoliko ne bude prigovora novo stanje će biti upisano u katastar, a potom i u zemljišnu knjigu. Napomena: koraci su detaljnije opisani u dokumentu na poveznici
 • Pretpostavka je da će postupak za vlasnike trajati oko 15 mjeseci, a ne kao dosad nekoliko godina. Trošak u potpunosti ide na teret državnog proračuna, osim u slučaju neslaganja vlasnika koji utvrđivanje vlasništva mogu nastaviti i pred nadležnim institucijama o vlastitom trošku. 
 • Aktivno sudjelovanje svih dionika u postupku katastarskih izmjera je od iznimne važnosti za uspješnu provedbu Višegodišnjeg programa. Uz poruku – Budite aktivan sudionik katastarske izmjere – Državna geodetska uprava poziva vlasnike nekretnina i upravitelje nad nekretninama da se odazovu na izmjeru i time pokažu odgovornost prema vlastitoj imovini, ali i da generacijama koje dolaze u nasljedstvo ostave nekretnine čije je vlasništvo neupitno. 
 • Vlada RH je 28. prosinca 2023. godine donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu koja će se provoditi na području 14 županija, 45 jedinica lokalne samouprave i 66 katastarskih općina. Na provedbi Programa u 2024. godini biti će angažirano ukupno 32 gospodarska subjekta, a oni će osigurati ukupno 353 geodetska te 42 pravna stručnjaka.

   

Objave

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.