Za građane

Koje su obaveze vlasnika nekretnine?

Kako bi Višegodišnji program katastarske izmjere bio uspješno proveden od iznimne važnosti je aktivno sudjelovanje vlasnika nekretnina- Uz glavnu poruku Višegodišnjeg programa – Budite aktivan sudionik katastarske izmjere – Državna geodetska uprava poziva vlasnike da se pravodobno informiraju o postupku izmjere, ali i o svim koracima koji su potrebni kako bi se postupak pravilno proveo.

Katastarska izmjera se odvija u okviru Godišnjeg programa za 2022. godinu na području 60 katastarskih općina, 28 jedinica lokalne samouprave odnosno 14 županija između ostalih u Glini, Karlovcu,Petrinji,Cetingradu i Sisku i prvi pokazatelji govore da su vlasnici nekretnina iznimno zainteresirani za rješavanje stoljetnog problema neriješenih imovinskopravnih odnosa.

Vlada RH je 28. prosinca 2023. godine donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu. Katastarske izmjere u 2024. godini provodit će se prema navedenom programu. 

Katastarska izmjera prema Programu za 2024. godinu provodit će se na području 14 županija, 45 jedinica lokalne samouprave i 66 katastarskih općina. Na provedbi Programa u 2024. godini biti će angažirano ukupno 32 gospodarska subjekta, a oni će osigurati ukupno 353 geodetska te 42 pravna stručnjaka.

Program je objavljen na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Koraci koje je potrebno slijediti su unaprijed utvrđeni i vlasnicima će upoznavanje s njima olakšati snalaženje u postupku katastarske izmjere.

Država investira u obnovu katastra i zemljišnih knjiga.
Iskoristite priliku za sređivanjem upisa vaših nekretnina!

1. Odazovite se pozivu

O početku katastarske izmjere bit ćete obaviješteni putem objava u lokalnim medijima, na organiziranim javnim skupovima u vašim mjestima i osobnim pozivom. Na području gdje se provodi izmjera bit će istaknuta informativna ploča s podacima o području izmjere, investitoru, izvoditelju i nadzoru.

2. Obilježite svoje međe

Bit ćete pozvani na obilježavanje svojih parcela. Po potrebi prije datuma određenog za obilježavanje, obiđite svoje parcele zajedno s međnim susjedima kako bi granice znali pokazati geodetima. Trajne međne oznake koje će se koristiti za obilježavanje parcela osigurat će geodetske tvrtke koje provode izmjeru, a ako su vaše parcele već ranije obilježene pokazat ćete te granice.

3. Pripremite dokumentaciju

Pripremite svu dokumentaciju koju imate! Građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu ili druge akte za gradnju za građevine koje su sagrađene na vašoj parceli. U potrebnu dokumentaciju se ubrajaju i rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovori, izjave i druge isprave kojima ćete dokazati vlasništvo. U okviru izmjere na jednostavniji način se predlaže upis stvarnog oblika, načina uporabe i vlasništva vaše parcele u katastar i zemljišnu knjigu i to bez naknade. Iskoristite priliku i budite aktivan sudionik katastarske izmjere!

4. Budite prisutni prilikom izmjere

Geodeti izlaze na teren i obavljaju geodetska mjerenja te prikupljaju dokumentaciju. Budite aktivan sudionik izmjere, budite u vrijeme izmjere na svojoj parceli i potvrdite da su geodeti izmjerili upravo one granice parcele koje ste pokazali i koje su obilježene. Na temelju prikupljenih podataka izradit će se elaborat katastarske izmjere koji će sadržavati sve podatke o parceli kao i predloženog stvarnog vlasnika. U vašem je interesu prisustvovati!

5. Dođite na predočavanje

Početak predočavanja objavljuje se u javnim glasilima. Na predočavanje ćete biti pozvani pisanim putem. Obavezno se odazovite na predočavanje jer ćete u ovom postupku pregledati izmjerene podatke o vašoj parceli i dostaviti dokaze o vlasništvu, dati suglasnost na predočene podatke ili iskazati s kojim podacima niste suglasni.

6. Novi katastar i zemljišne knjige na dohvat ruke

Temeljem podataka s predočavanja općinski sudovi sastavljaju zemljišnoknjižne uloške. Otvara se zemljišna knjiga i novi katastarski operat se stavlja u primjenu. Time započinje teći rok za ispravak po eventualnim prigovorima. Pozivamo vas da budete aktivan sudionik katastarske izmjere!

VAŽNA NAPOMENA:
Sudjelovanje vlasnika nekretnina u postupku katastarskih izmjera je važno radi mogućnosti zaštite vlastitih prava i interesa. Povećajte vrijednost svojih nekretnina, budite aktivan sudionik katastarske izmjere!

Kalendar katastarskih izmjera će biti redovito ažuriran i na mrežnoj stranici Višegodišnjeg programa kako bi vlasnici na vrijeme mogli poduzeti sve radnje koje su potrebne za pripremu i provedbu nove katastarske izmjere.

Za sva pitanja o katastarskoj izmjeri obratite se geodetskom izvoditelju koji provodi katastarsku izmjeru u vašoj katastarskoj općini (kontakti su u tablici niže):


Jedinica lokalne samouprave Katastarska općina Odabrani izvođač
Karlovac

dio Donje Mekušje
dio Gornje Mekušje

Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482;
tel: +385 1 364 9580
email:geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica
Karlovac dio Donje Pokupje
Velika Jelsa
Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Karlovac dio Zagrad
dio Mahično
Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: NOVA CESTA 224/2, 51410 Opatija
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
web: http://www.geoprojekt.com/
Cetingrad dio Cetingrad TOPOING d.o.o.
Adresa: Rubeši 80 a, 51215 Kastav
tel: 051 625 576
email: topoing@topoing.hr
web: –
Pisarovina dio Donja Kupčina CADCOM d.o.o.
Adresa:11. Trokut 5, 10020 Zagreb
tel: +385 1 655 45 41
tel: +385 1 654 80 06
email: cadcom@cadcom.hr
web: https://izmjera.cadcom.hr/
Kravarsko dio Kravarsko Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Grad Sv Ivan Zelina dio Komin
dio Zelina
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –
Zaprešić dio Bistransko Podgorje CADCOM d.o.o.
Adresa:11. Trokut 5, 10020 Zagreb
tel: +385 1 655 45 41
tel: +385 1 654 80 06
email: cadcom@cadcom.hr
web: https://izmjera.cadcom.hr/
Kutina dio Kutina (zapad) Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB
Adresa: Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere
Kutina dio Kutina (istok) GEOMETRICUS d.o.o.
Adresa: Ferovac 32, 34340 Kutjevo
tel: 091 540 22 65
email:info@geometricus.hr
web:https://geometricus.hr/
Sisak dio Stara Drenčina
dio Jazvenik
Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
web: http://www.geoprojekt.com/geodezija-i-geoinformatika/
Zrinski Topolovac dio Zrinski Topolovac Zajednica ponuditelja:METRA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 2A, 43000 Bjelovar
tel: +385 43 222 222
email: metra@metra.hr
web: –

GEOCONSULT-MTM d.o.o.
Adresa: Antuna Radića 8c, 48350 Đurđevac
tel: +385 48 811366
email: geoconsult-mtm@kc.t-com.hr
web: –

Hercegovac dio Hercegovac GEOMETRICUS d.o.o.
Adresa: Ferovac 32, 34340 Kutjevo
tel:+385 34 273 034
email: info@geometricus.hr
web: –
Šenkovec dio Šenkovec
dio Mihovljan
dio Mačkovec
Zajednica ponuditelja:Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB
Adresa: Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

Šenkovec Zasadbreg Zajednica ponuditelja:GEO-GAUSS d.o.o.
Adresa:Ulica hrvatskih branitelja 1, 40000 Čakovec
tel: +385 40 310 859
email: geo@geo-gauss.hr
web: https://geo-gauss.hr/obavijest-vlasnicima-i-nositeljima-prava-na-nekretninama-za-podrucje-katastarske-opcine-zasadbreg/

Vektra d.o.o.
Adresa: Branka Vodnika 4/B, 42000 Varaždin
tel:+385 42 210 309
email:vektravektra@vz.t-com.hr
web:https://vektra.net/category/geodezija/

Staro Petrovo Selo dio Staro Petrovo Selo Geoprem d.o.o.
Adresa: Trg L.Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/
Velika Kopanica dio Beravci Geoprem d.o.o.
Adresa: Trg L.Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/
Pleternica dio Buk
dio Zagrađe
dio Brodski Drenovac
dio Frkljevci
Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web:https://zzf.hr/
Kloštar Podravski dio Kloštar Podravski Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica
Virje dio Virje Zajednica ponuditelja:Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel:+385 1 3099 244
email:geodist@geodist.hr
web:-

Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica

Đelekovec dio Imbriovec TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/
Starigrad dio Starigrad Geodetski zavod d.d. Split
Adresa: Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
tel: + 385 21 470 899
email: zavod@geozavod-st.hr
web: https://geozavod-st.hr/
Starigrad dio Tribanj
dio Seline
Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: NOVA CESTA 224/2, 51410 OPATIJA
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
Poličnik Dračevac Ninski
dio Suhovare
Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Benkovac Benkovac
Buković
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija
Hum na Sutli Hum na Sutli

Zajednica ponuditelja:
Geodetika d.o.o
Adresa: Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb
tel:+385 1 6600 064
email: geodetika@geodetika.hr, uprava@geodetika.hr
web: –

Vodoprivredno projektni biro d.d.
Adresa: Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb
tel: –
email: –
web: –

Terrametrika d.o.o.
Adresa: Savska cesta 182, 10000 Zagreb
tel:-
email: jakoubekmihael@gmail.com
web: –

Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –

Civljane dio Civljane Geoprojekt d.d.
Adresa: Sukoišanska 43, 21000 Split
tel:+385 21 277 110
email: geoprojekt@geoprojekt.hr
web: http://geoprojekt.hr/
Voćin dio Voćin Geoprem d.o.o.
Adresa: Trg L.Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/
Vrlika dio Kosore
dio Podosoje
Geoprojekt d.d.
Adresa: Sukoišanska 43, 21000 Split
tel:+385 21 277 110
email: geoprojekt@geoprojekt.hr
web: http://geoprojekt.hr/
Zmijavci dio Runović
dio Podbablje
Geodetski zavod d.d. Split
Adresa :Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
tel: + 385 21 470 899
email: ni.zmijavci@geozavod-st.hr
web: https://geozavod-st.hr/

Za sve dodatne informacije i Vaša pitanja vezano za katastarsku izmjeru na području općine Zmijavci, možete postaviti mailom na adresu: ni.zmijavci@geozavod-st.hr ili dođite na našu terensku adresu u ured, Ulica Domovinskog rata 161, HR-21266 Zmijavci.
Zadvarje dio Žeževica Geoprojekt d.d.
Adresa: Sukoišanska 43, 21000 Split
tel:+385 21 277 110
email: geoprojekt@geoprojekt.hr
web: http://geoprojekt.hr/
Topusko Topusko
dio Hrvatsko selo
Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Glina Prekopa + dio Majske poljane
dio Majske Poljane
dio Kihalac
TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/
Glina dio Maja
dio Marinbrod + dio Graberje
dio Novo Selo Glinsko
CADCOM d.o.o.
Adresa:11. Trokut 5, 10020 Zagreb
tel: +385 1 655 45 41
tel: +385 1 654 80 06
email: cadcom@cadcom.hr
web: https://izmjera.cadcom.hr/
Petrinja dio Strašnik
dio Graberje
dio Gora
dio Sibić
GEOANDA d.o.o.
Adresa:Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb
tel:+385 1 3861 182
tel: +385 1 5509 636
email: geoanda@geoanda.hr
web:https://www.geoanda.hr/Pocetna
Petrinja dio Križ Hrastovački
dio Novo Selište
Mošćenica
dio Brest Pokupski
Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
Petrinja dio Petrinja (sjever) Geodetski zavod d.d. Split
Adresa: Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
tel: + 385 21 470 899
email: zavod@geozavod-st.hr
web: https://geozavod-st.hr/
Petrinja dio Petrinja (jug) TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/
Blato Blato dio Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt d.d. Split,
Adresa: Sukoišanska 43, 21000 Split
tel:+385 21 277 110
email: geoprojekt@geoprojekt.hr
web: http://geoprojekt.hr/

ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o.
Adresa: Krapinska 45, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 303 8890
email:iva.faletar@ericssonnikolatesla.com
web:https://www.ericsson.hr/ericsson-nikola-tesla-servisi
Jelsa Jelsa dio CADCOM d.o.o.,
11. Trokut 5, 10020, Zagreb
tel: +385 1 655 45 41
tel: +385 1 654 80 06
email: cadcom@cadcom.hr
web: https://izmjera.cadcom.hr/

Podugovaratelj:
Geoanda d.o.o. Zagreb
tel:+385 1 3861 182
tel: +385 1 5509 636
email:geoanda@geoanda.hr
web:https://www.geoanda.hr/Pocetna
Luka Pluska CADCOM d.o.o.,
11. Trokut 5, 10020, Zagreb
tel: +385 1 655 45 41
tel: +385 1 654 80 06
email: cadcom@cadcom.hr
web: https://izmjera.cadcom.hr/

Podugovaratelj:
Geoanda d.o.o. Zagreb
tel:+385 1 3861 182
tel: +385 1 5509 636
email:geoanda@geoanda.hr
web:https://www.geoanda.hr/Pocetna
Zagvozd Zagvozd dio Geodetski zavod d.d. Split
Adresa: Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
tel: + 385 21 470 899
email: zavod@geozavod-st.hr
web: https://geozavod-st.hr/

Podugovaratelji:
GEOGRAPHICA d.o.o.
Adresa: Primoštenska ul. 16, 21000, Split
tel: 098 494 056
email:geographica@geographica.hr
web:https://geographica.hr/

GEODETSKA MJERENJA d.o.o.
Adresa: Ante Stračevića 7,Šibenik 22000
tel:+385 22 200 853
email:ured@geodetskamjerenja.hr
web:https://www.geodetskamjerenja.hr/o-nama.html
Hrvace Hrvace dio
Satrić dio
Geodetski zavod d.d. Split
Adresa: Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
tel: + 385 21 470 899
email: zavod@geozavod-st.hr
web: https://geozavod-st.hr/

Podugovaratelji:
GEOGRAPHICA d.o.o.
Adresa: Primoštenska ul. 16, 21000, Split
tel: 098 494 056
email:geographica@geographica.hr
web:https://geographica.hr/

GEODETSKA MJERENJA d.o.o.
Adresa: Ante Stračevića 7,Šibenik 22000
tel:+385 22 200 853
email:
ured@geodetskamjerenja.hr
web:
https://www.geodetskamjerenja.hr/o-nama.html
Cista Provo Cista dio
Biorine dio
Lovreć dio
Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
web: http://www.geoprojekt.com/

Podugovaratelj
GEO – RAD d. o. o. Rijeka
Adresa: Ul. Matije Gupca 11, 51000, Rijeka
tel: +385 51 230 058
email: georad.jelenje@gmail.com
Draganić Draganić dio Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
web: http://www.geoprojekt.com/

Podugovaratelj
GEO – RAD d. o. o. Rijeka
Adresa: Ul. Matije Gupca 11, 51000, Rijeka
tel: +385 51 230 058
email: georad.jelenje@gmail.com
Delnice Delnice dio Geoprojekt d.d. Opatija
Adresa: Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
tel: 051 711 745
email: geodezija@geoprojekt.com
web: http://www.geoprojekt.com/

Podugovaratelj
GEO – RAD d. o. o. Rijeka
Adresa: Ul. Matije Gupca 11, 51000, Rijeka
tel: +385 51 230 058
email: georad.jelenje@gmail.com
Lovreć Opanci dio
Lovreć dio
Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Zagreb Horvati dio Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Požega Donja Emovci Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Požega Stara Lipa dio Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Brestovac Vilić Selo Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Pleternica Kuzmica Zavod za fotogrametriju d.d.
Adresa: Borongajska cesta 71, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2362 500
email: info@zzf.hr
web: https://zzf.hr/
Šolta Grohote dio Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Konavle Đurinići dio Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Perušić Kvarte dio
Studenci dio
Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Bakar Krasica dio Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Pregrada Pregrada dio, Vrbanec dio Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Adresa: Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka
tel: +385 51 551 344
email:gzr@gzr.hr
web: https://www.gzr.hr/usluge/katastarska-izmjera/
Lokvičići Lokvičić dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Poličnik Visočane dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Poličnik Islam Latinski dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Starigrad Starigrad dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Starigrad Tribanj dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Benkovac Tinj dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Cetingrad Maljevac dio Zajednica ponuditelja:
Aces d.o.o.
Adresa: Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
tel: +385 23 244 850
email: aces@aces.hr
web: https://www.aces.hr/geodezija

GEOMODELING d.o.o.
Adresa: Ilica 191 F, Zagreb
tel: +385 1 3775 411
email: info@geomodeling.hr
web: https://www.geomodeling.hr/

Izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel:
023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.
Trilj Čaporice dio, Vedrine dio i Košute dio Zajednica ponuditelja:
GEO-GAUSS d.o.o.
Adresa:Ulica hrvatskih branitelja 1, 40000 Čakovec
tel: +385 40 310 859
email: geo@geo-gauss.hr
web: https://geo-gauss.hr/

GEOMATIKA d.o.o.,
Adresa: Bana Jelačića 30, Trilj
tel:+385 21 83 24 19
email:ivan.plazibat@geomatika.hr
web:https://www.geomatika.hr/

METRA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 2A, 43000 Bjelovar
tel: +385 43 222 222
email: metra@metra.hr
web: –
Virovitica dio Virovitica
dio Virovitica Grad
dio Rezovac
naselje Milanovac
Zajednica ponuditelja:
GEO-GAUSS d.o.o.
Adresa:Ulica hrvatskih branitelja 1, 40000 Čakovec
tel: +385 40 310 859
email: geo@geo-gauss.hr
web: https://geo-gauss.hr/

GEOMATIKA d.o.o.,
Adresa: Bana Jelačića 30, Trilj
tel:+385 21 83 24 19
email:ivan.plazibat@geomatika.hr
web:https://www.geomatika.hr/

METRA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 2A, 43000 Bjelovar
tel: +385 43 222 222
email: metra@metra.hr
web: –
Koprivnica Koprivnički Bregi dio
Glogovac dio
Zajednica ponuditelja:
GEO-GAUSS d.o.o.
Adresa:Ulica hrvatskih branitelja 1, 40000 Čakovec
tel: +385 40 310 859
email: geo@geo-gauss.hr
web: https://geo-gauss.hr/

GEOMATIKA d.o.o.,
Adresa: Bana Jelačića 30, Trilj
tel:+385 21 83 24 19
email:ivan.plazibat@geomatika.hr
web:https://www.geomatika.hr/

METRA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 2A, 43000 Bjelovar
tel: +385 43 222 222
email: metra@metra.hr
web: –
Krapina Krapina dio Zajednica ponuditelja:
GEO-GAUSS d.o.o.
Adresa:Ulica hrvatskih branitelja 1, 40000 Čakovec
tel: +385 40 310 859
email: geo@geo-gauss.hr
web: https://geo-gauss.hr/

GEOMATIKA d.o.o.,
Adresa: Bana Jelačića 30, Trilj
tel:+385 21 83 24 19
email:ivan.plazibat@geomatika.hr
web:https://www.geomatika.hr/

METRA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 2A, 43000 Bjelovar
tel: +385 43 222 222
email: metra@metra.hr
web: –
Trpanj Trpanj dio
Donja Vrućica dio
Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB
Adresa: Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere
Semeljci Semeljci dio Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB
Adresa: Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere
Gorjani Tomašanci dio Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere
Zaprešić Brdovec dio
Laduč dio
Zajednica ponuditelja:
Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.
Adresa: Borongajska cesta 81, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere

GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB
Adresa: Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2351 610
email: geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
web: https://www.geoprojekt-zg.hr/geodetske-usluge/katastarske-izmjere
Virovitica Jasenaš dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/
Čačinci/Orahovica Donja Pištana dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Bedenica Bedenica dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Podugovaratelj
Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –
Krapina Škarićevo Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Podugovaratelj
Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –
Čaglin Ruševo dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Podugovaratelj
Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –
Slunj Cvitović dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Podugovaratelj
Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –
Duga Resa Mrzlo Polje Mrežničko dio Zajednica ponuditelja:
Geodist d.o.o.
Adresa: Ede Murtića 8, 10020 Zagreb
tel: +385 1 3099 244
email: geodist@geodist.hr
web: –

TRAFFICON d.o.o.
Adresa: Selska cesta 50, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 364 03 22
email: trafficon@trafficon.hr
web: https://trafficon.hr/

Podugovaratelj
Geosistem d.o.o.
Adresa: Masarykova 14/I, 33000 Virovitica
tel: +385 33 729 363
email: geosistem@geosistem.hr
web: –
Sibinj Sibinj dio Zajednica ponuditelja:
GEOPREM d.o.o.
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/

GEODATA PROJEKT d.o.o.
Adresa: Vrisnička 6, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6528 214
email: milenko.kundid@geodata.hr
web: https://geodata.com.hr/odjeli/katastar/
Oriovac Oriovac dio Zajednica ponuditelja:
GEOPREM d.o.o.
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/

GEODATA PROJEKT d.o.o.
Adresa: Vrisnička 6, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6528 214
email: milenko.kundid@geodata.hr
web: https://geodata.com.hr/odjeli/katastar/
Brodski Stupnik Brodski Stupnik dio
Lovčić dio
Zajednica ponuditelja:
GEOPREM d.o.o.
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/

GEODATA PROJEKT d.o.o.
Adresa: Vrisnička 6, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6528 214
email: milenko.kundid@geodata.hr
web: https://geodata.com.hr/odjeli/katastar/
Rešetari Adžamovci dio
Brđani dio
Zajednica ponuditelja:
GEOPREM d.o.o.
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/

GEODATA PROJEKT d.o.o.
Adresa: Vrisnička 6, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6528 214
email: milenko.kundid@geodata.hr
web: https://geodata.com.hr/odjeli/katastar/
Šestanovac dio Katuni
dio Žeževica
Zajednica ponuditelja:
GEOPREM d.o.o.
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
tel: +385 32 250 900
email: geoprem@geoprem.hr
web: https://geoprem.hr/

GEODATA PROJEKT d.o.o.
Adresa: Vrisnička 6, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6528 214
email: milenko.kundid@geodata.hr
web: https://geodata.com.hr/odjeli/katastar/
Cetingrad Radovica dio Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica

Podugovaratelj
GEODETIKA d.o.o
Adresa: Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb
tel:+385 1 6600 064
email: geodetika@geodetika.hr, uprava@geodetika.hr
web: –
Lekenik Pešćenica dio Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica

Podugovaratelj
GEODETIKA d.o.o
Adresa: Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb
tel:+385 1 6600 064
email: geodetika@geodetika.hr, uprava@geodetika.hr
web: –
Orle Bukevje dio Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica

Podugovaratelj
GEODETIKA d.o.o
Adresa: Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb
tel:+385 1 6600 064
email: geodetika@geodetika.hr, uprava@geodetika.hr
web: –
Bedekovčina Poznanovec dio Geo Grupa d.o.o.
Adresa: Savska cesta 144a, 10000 Zagreb
tel: +385 1 363 4482
tel: +385 1 364 9580
email: geo-grupa@geo-grupa.hr
web: https://www.geo-grupa.hr/naslovnica

Podugovaratelj
GEODETIKA d.o.o
Adresa: Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb
tel:+385 1 6600 064
email: geodetika@geodetika.hr, uprava@geodetika.hr
web: –
 1. ZK Izvadak
 2. KPU izvadak
 3. Dodatak ugovora
 4. Međuvlasnički ugovor
 5. Ugovor
 6. Ugovor o darovanju
 7. Ugovor o darovanju za slučaj smrti
 8. Ugovor o diobi
 9. Ugovor o diobi bračne stečevine
 10. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
 11. Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 12. Ugovor o kreditu
 13. Ugovor o kupoprodaji /Kupoprodajni ugovor
 14. Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
 15. Ugovor o najmu 
 16. Ugovor o ortaštvu (ortački ugovor)
 17. Ugovor o osnivanju prava građenja
 18. Ugovor o osnivanju prava služnosti
 19. Ugovor o pripajanju
 20. Ugovor o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo
 21. Ugovor o raskidu ugovora
 22. Ugovor o raspodjeli imovine za života
 23. Ugovor o unosu stvari i nekretnina u temeljeni kapital
 24. Ugovor o uređenju odnosa između bračnih drugova
 25. Ugovor o zakupu
 26. Ugovor o zamjeni nekretnina
 27. Rješenje
 28. Rješenje o dosudi
 29. Rješenje o izvlaštenju
 30. Rješenje o nasljeđivanju
 31. Rješenje o ovrsi
 32. Rješenje o povratu imovine
 33. Rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
 34. Rješenje o urbanoj komasaciji
 35. Brisovno očitovanje
 36. Izjava o odricanju
 37. Izvadak iz matice rođenih / Rodni list
 38. Izvadak iz matice umrlih /Smrtni list
 39. Izvadak iz matice vjenčanih/ Vjenčani list
 40. Izvadak iz sudskog registra
 41. Povijesni izvadak iz sudskog registra
 42. Nagodba
 43. Očitovanje volje
 44. Potvrda o amortizaciji
 45. Presuda
 46. Punomoć
 47. Sporazum radi osiguranja novčane tražbine
 48. Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretnini
 49. Sudska nagodba
 50. Suvlasnički sporazum
 51. Tabularna izjava
 52. Tužba
 53. Uvjerenje o prebivalištu
 54. Zaključak
 55. Zaključak o prodaji
 56. Ostale isprave

1. Uporabna dozvola
2. Rješenje o izvedenom stanju
3. ostale isprave iz čl. 175. Zakona o gradnji (ako su izdane prije 01.01.2014.);

Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.