ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Zemljišnoknjižni uložak je sastavni dio glavne knjige u koji se upisuje zemljišnoknjižno tijelo i promjene na njemu te stvarna i druga knjižna prava glede zemljišnoknjižnog tijela i promjene tih prava. Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od posjedovnice (popisni list, list A), vlastovnice (vlasnički list, list B) i teretovnice (teretni list, list C).

Prethodno ZEMLJIŠNE KNJIGE

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.