TABULARNA IZJAVA/ISPRAVA

Tabularna isprava/izjava je dokument kojim prodavatelj izjavljuje da je nekretnina u cijelosti isplaćena te da dopušta kupcu upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Prodavatelj mora izdati kupcu tabularnu ispravu/izjavu ako je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu. Tabularna isprava/izjava može biti dio kupoprodajnog ugovora ili se može izdati kao zaseban dokument. Ista također može biti uvjetna (primjerice da se kupcu dozvoljava upis vlasništva po isplati kupoprodajne cijene) ili bezuvjetna (primjerice, dozvoljava se kupcu upis prava vlasništva bez ikakve daljnje suglasnosti). Tabularna isprava/izjava također mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Prethodno REGISTAR ZGRADA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.