REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Registar prostornih jedinica evidencija je u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama za koje je to određeno Zakonom ili posebnim propisima. Registar prostornih jedinica se osniva u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka. Sastoji se od područnih registara i središnjeg registra prostornih jedinica.

Prethodno REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.