RAZLIKA IZMEĐU KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama. Katastar je nadležan za opisivanje nekretnina, dok je zemljišna knjiga nadležna za prava na prethodno opisanim nekretninama. Iz povijesnih razloga ova dva registra na području Republike Hrvatske nisu vođena u suglasju tako da postoje brojne situacije u kojima su stvarni nositelji prava upisani u samo jednom od registara.

Prethodno PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.