PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarski uredi vode i održavaju katastarski operat čiji su sastavni dio i posjedovni listovi. Posjedovni list sadrži podatke o osobama upisanim u posjedovni list i pisane podatke o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Prijepis/izvod iz posjedovnog lista je javna isprava kojom se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i koja je osoba upisana u katastru. Pisani podaci o katastarskim česticama osnova su za vođenje zemljišnih knjiga.

Prethodno POVIJESNI IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.