POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Poslovi stručnog nadzora odnose se na postupanja koja provode službenici Državne geodetske uprave tijekom trajanja spomenutih ugovornih obveza u obliku posjeta lokaciji izmjera ili sjedištu lokacije fizičke i pravne osobe posebno ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Osim stručnog nadzora Državna geodetska uprava provodi i upravni nadzor kao i inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost.

Prethodno POSTUPAK KONTROLE KVALITETE

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.