POSJEDOVNICA

Posjedovnica (popisni list, list A) je dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnog tijela ili nekog suvlasničkog (idealnog) dijela zemljišnoknjižnog tijela. U posjedovnicu se upisuju i sve katastarske promjene koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo (promjene katastarskog broja, naziva, površine, izgrađenosti i slično).

Prethodno POSEBNI PRAVNI REŽIMI (PPR)

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.