POSEBNI PRAVNI REŽIMI (PPR)

Posebni pravni režimi su statusi uspostavljeni na katastarskim česticama odnosno nekretninama sukladno posebnim propisima, a koji su od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskoga i ekološkoga značenja za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu.

Prethodno PLOMBA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.