PLOMBA

Plomba je oznaka zaprimljenog, ali još neriješenog prijedloga na temelju kojeg se zahtijeva provedba nekog upisa u zemljišnoj knjizi. Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave moguće je samo vidjeti postoji li na zemljišnoknjižnom ulošku plomba (tzv. aktivna plomba), ali nije moguće vidjeti na što se ta plomba odnosi. Kad se izdavanje izvatka traži u nadležnom zemljišnoknjižnom sudu moguće je zatražiti izvadak sa sadržajem plombi iz kojeg će biti vidljiv podatak tko je predložio upis i o kakvom se prijedlogu radi.

Prethodno PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.