ODRŽAVANJE KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA

Održavanje katastarskog operata katastra nekretnina je prikupljanje, obrada i provedba nastalih promjena na nekretninama koje utječu na podatke katastarskog operata katastra nekretnina, a nastale nakon stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina sukladno Zakonu.

Prethodno NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.