NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka definirana je kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini, a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka definirane INSPIRE direktivom.

Prethodno KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.