KATASTARSKI URED

Katastarski uredi građanima pružaju različite vrste usluga, od kojih su najvažnije:

  • izdavanje kopija katastarskog plana
  • izdavanje prijepisa/izvadaka posjedovnih listova
  • izdavanje izvadaka iz Baze zemljišnih podataka
  • izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koja se temelje na evidentiranim katastarskim podacima.

Osim nabrojenog, katastarski uredi pregledavaju i potvrđuju geodetske elaborate koje za građane izrađuju fizičke ili pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova. 

Prethodno KATASTARSKI PLAN

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.