KATASTARSKI PLAN

Katastarski uredi vode i održavaju katastarski operat čiji je sastavni dio katastarski plan. Katastarski plan se održava u digitalnom obliku u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra. Na katastarskom planu katastarske čestice prikazane su tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica.

Prethodno KATASTARSKI OPERAT

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.