KATASTAR

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Katastarsku evidenciju vode područni uredi Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Uredi u kojima se vodi katastar popularno se nazivaju katastarski uredi ili samo katastar.

Prethodno IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.