OBILJEŽAVANJE KATASTARSKIH ČESTICA

U postupku obilježavanja katastarskih čestica službena osoba (zaposlenik tvrtke izvoditelja radova) s vlasnicima/opunomoćenicima na katastarskoj čestici i međašima vrši pregled propisno obilježenih granica katastarske čestice, prikuplja podatke o vlasničkoj/suvlasničkoj strukturi na katastarskoj čestici, prikuplja podatke o vlasnicima, te prikuplja dokumentaciju o zgradama u slučaju ako na katastarskoj čestici postoje zgrada(e).

Prethodno HRVATSKA OSNOVNA KARTA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.