HRVATSKA OSNOVNA KARTA

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje RH. Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od 1954. godine do 2010. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij RH prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhvaća područje od 675 ha. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije.

Prethodno HOMOGENIZACIJA KATASTARSKOG PLANA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.