HOMOGENIZACIJA KATASTARSKOG PLANA

Homogenizacija katastarskih planova je jedan od postupaka poboljšanja kvalitete katastarskog podatka (katastarskog plana), a značajno brži i ekonomičniji. Homogenizacija ima za cilj osigurati bolju kvalitetu katastarskih planova, što će olakšati održavanje katastarskih operata, a ujedno će ovlaštenim geodetskim stručnjacima olakšati izradu geodetskih elaborata. Dalje, omogućit će i definiranje jasnijih postupanja katastarskih ureda te njihovu standardizaciju, što će, u konačnici, omogućiti ne samo učinkovitiji i bolji rad javne uprave, nego i višestruku korist za korisnike (umjesto podnošenja predstavki i pritužbi zbog „lošeg“ stanja katastarskih podataka potaknuti će se nositelji prava na nekretninama da olakšanim načinom urede svoje nekretnine), planiranje strateških projekata (homogenizacija će omogućiti bolji sveukupni
pregled stanja katastarskih podataka u RH te omogućiti ciljano provođenje katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija i daljnje homogenizacije), izradu politika, korištenje prostornih podataka, izradu statistike, prikazivanje promjena u prostoru i budućih planiranja.

Prethodno GLAVNA KNJIGA
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.