ELABORAT KATASTARSKE IZMJERE

Elaborat katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuje se na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji. Uz ostale dijelove obvezno sadrži katastarski plan, preglednu katastarsku kartu i popisne listove.

Prethodno DRŽAVNA IZMJERA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.