DRŽAVNA IZMJERA

Državna izmjera sustav je mjernih i opisnih podataka trodimenzionalnog prikaza područja Republike Hrvatske utemeljen na prikupljanju, obradi i prikazivanju topografskih i zemljišnih podataka geodetskim metodama (terestričke, fizikalne, matematičke, astronomske, metode satelitske geodezije, daljinskog istraživanja i dr.). Poslovi državne izmjere obuhvaćaju osnovne geodetske radove, topografsku izmjeru i izradbu državnih karata i izmjeru, označivanje i vođenje evidencije o državnoj granici na kopnu.

Prethodno DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.