BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA (BZP)

Baza zemljišnih podataka sastoji se od podataka katastra nekretnina o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe te podataka zemljišne knjige o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima. U BZP tijela nadležna za katastar nadležna su za katastarske podatke, a zemljišnoknjižni sudovi za podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.