Kontakt

Državna geodetska uprava

Adresa:
Gruška ulica 20
10000 Zagreb
OIB: 84891127540

Telefonska centrala

Tel: +385 1 616 54 04
Fax: +385 1 616 54 84

Upiti građana:
info@dgu.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave

pisarnica_su@dgu.hr

Upiti predstavnika medija

kabinet.glavnog.ravnatelja@dgu.hr

Dnevno radno vrijeme:
Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:
Svaki radni dan od 09 do 12 sati

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.