Date
24.03.2023.
In Vijesti

Započela katastarska izmjera na području Grada Benkovca

Dana 22. ožujka 2023. godine službeno su otvoreni radovi katastarske izmjere na području Grada Benkovca, a sve u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu ugovorena je izmjera na području grada Benkovca za  k.o. Benkovac i k.o. Buković ukupne površine oko 2764 hektara, na 7167 katastarskih čestica.

Gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić i predstavnik Državne geodetske uprave, pročelnik područnog ureda Zadar Nenad Javoran, službeno su otvorili radove svečanim otkrivanjem table s podacima o projektu.

Za izvoditelja katastarske izmjere za područje Grada Benkovca za katastarske općine Benkovac i Buković na javnom nadmetanju odabrano je trgovačko društvo ACES d.o.o. iz Zadra, a geodetski nadzor katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt d.d. Split iz Splita.

Prethodna Započela katastarska izmjera građevinskog područja u Općini Virje
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.