Date
20.03.2023.
In Vijesti

Započela katastarska izmjera građevinskog područja u Općini Virje

Dana 17. ožujka 2023. godine službeno su otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Virje, a sve u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu ugovorena je izmjera na području Općine Virje za dio k.o. Virje ukupne površine 939 ha s 5412 katastarskih čestica.

Radove će izvoditi tvrtke  Geogrupa iz Zagreba i Geodist iz Zagreba, a nadzor  tvrtka Geoprem iz Osijeka.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije,  Melita Ivančić, pročelnica Ureda župana, Mirko Perok načelnik Općine Virje, Kristina Filipović, pročelnica Upravnog odjela, Jelena Unger, pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica, Ivan Mićurin, voditelj Odjela za katastar nekretnina Đurđevac, Marija Grgešić, predsjednica Općinskog suda u Koprivnici, Brankica Marčen, zamjenica voditeljice Zemljišnoknjižnog odjela Đurđevac, Željko Perić, direktor tvrtke Geogrupa, Tomislav Stipetić, direktor tvrtke Geodist te Franjo Ambroš predstavnik tvrtke Geoprem.

Ovaj događaj protekao u vrlo pozitivnom ozračju gdje su svi sudionici istaknuli važnost i potrebu za provođenjem ovakvih programa. Na području Koprivničko-križevačke županije svakodnevno svjedočimo pozitivnom utjecaju sređenih katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka na gospodarski razvoj lokalne zajednice.  Od 2000. godine do danas kroz katastarske izmjere obnovljeno 16 % katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija. Vrijednost obavljenog posla govori puno više od navedenog postotka jer on obuhvaća upravo ona područja gdje je zbog nezadovoljavajućeg stanja katastra i zemljišne knjige bilo neizbježno i hitno provesti katastarske izmjere. Ovim programom  nastavlja se s katastarskim izmjerama najvrjednijeg zemljišta, onog u građevinskom području.

I župan i načelnik Općine izrazili su svoje zadovoljstvo pokretanjem katastarske izmjere na području Općine Virje, iz već navedenih razloga, a i zbog toga što ne trebaju participirati u financiranju. Valja istaknuti da je Koprivničko-križevačka županije zadnjih nekoliko godina u provođenju katastarskih izmjera sudjelovala s čak 15 % sredstava.

Prethodna Svečano otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Cetingrad

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.