Date
07.02.2023.

Objava za medije

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA NA PODRUČJU GRADA PETRINJE I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZAPOČELA KATASTARSKU IZMJERU GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

Petrinja, 7. veljače 2023. – Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. započeo je svečanim otvorenjem radova u Petrinji. Grad koji je najteže pogođen razornim potresom 2020. godine simbolično označava početak najvećeg katastarskog projekta u Republici Hrvatskoj od kada postoje zemljišne knjige. 

Područja koja su obuhvaćena Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja se odnose na 9 katastarskih općina: Strašnik, Graberje, Gora, Sibić, Križ Hrastovački, Novo Selište, Mošćenica, Brest Pokupski i Petrinja. Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je 5.455 hektara, odnosno 28.204 katastarskih čestica, te 15.832 zgrade. Izmjerom je obuhvaćena površina onih dijelova katastarskih općina na području Grada Petrinje koji su najteže nastradali u potresom pogođenom području.

Početak radova je označen otkrivanjem informativne ploče na raskrižju ulica Matije Gupca i Voćarske ulice u Petrinji. 

„Započela je katastarska izmjera Grada Petrinje vrijedna 5,15 milijuna € kojom će se osigurati ažurni podaci o nekretninama i zemljištima kao preduvjet za nove investicije i gospodarske projekte s ciljem razvoja i revitalizacije ovog područja. Vlada Republike Hrvatske na ovom iznimno opsežnom programu radi već nekoliko godina, a pilot projekti u nekoliko katastarskih općina su pokazali iznimnu učinkovitost i izvrsne razvojne i gospodarske rezultate nakon katastarskih izmjera. Grad Petrinja i Sisačko-moslavačka županija temelj za obnovu i razvoj imat će i u ovom projektu koji će označiti prekretnicu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, a time i za ubrzanje na području obnove cijelog područja“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić

Na svečanom otvorenju radova u Petrinji bili su i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, gradonačelnica grada Petrinje Magdalena Komes, viša savjetnica specijalistica u Državnoj geodetskoj upravi Maja Pupačić, pročelnica područnog ureda za katastar Sisak Marina Pešun, te predstavnici tvrtki izvođača i nadzora: Geodetski zavod Split d.d., Zavod za fotogrametriju d.d. i Geoanda d.o.o.

Državna geodetska uprava je nositelj projekta Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja i iznimno smo ponosni što Program započinje upravo u Petrinji. Na projektu je angažiran velik broj stručnjaka iz brojnih državnih institucija, lokalnih samouprava i iz privatnog sektora. Svi su oni svjesni značaja kojeg ovaj projekt ima za Republiku Hrvatsku i upravo taj entuzijazam svih uključenih svjedoči o potrebi provođenja najveće katastarske izmjere na području Republike Hrvatske. Sve detalje projekta na nacionalnoj razini ćemo objaviti uskoro, a do tada želim puno uspjeha svima koji su uključeni u izmjeru na području Grada Petrinje i Sisačko-Moslavačke županije“, izjavio je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Antonio Šustić. 

Za provedbu katastarskih izmjera i geodetskog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera za područje Grada Petrinje osigurana su sredstva u državnom proračunu u ukupnom iznosu od   5.147.056,87 eura. 

Katastarska izmjera započinje i za područje ostalih dijelova Sisačko-moslavačke županije. Godišnjim programom obuhvaćena su i područja gradova Siska, Kutine i Gline te općine Topusko i to dijelovi 21 katastarske općine. Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je 10.379 hektara, koje obuhvaća 52.071 katastarskih čestica, te 25.225 zgrada. Tu se nalaze i oni dijelovi katastarskih općina na području županije koji su najteže nastradali u potresom pogođenom području u prosincu 2020. Predviđeni rok dovršenja svih usluga iz ugovora je prosinac 2023. 

Za provedbu katastarskih izmjera i geodetskog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera za područje županije osigurana su sredstava u ukupnom iznosu od 9.530.340,43 eura. Ukupna vrijednost ugovora za usluge katastarskih izmjera i usluge geodetskog nadzora za 18 katastarskih općina područja gradova Petrinje, Siska, Kutine i Gline te općine Topusko je 7.462.437,46 eura , dok je postupak nabave u tijeku za dijelove  katastarskih općina Prekopa, Majske Poljane, Kihalac i Petrinja.

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. usvojio je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine i ujedno je Vlada Republike Hrvatske 3. lipnja 2022. donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. 

Cilj programa  katastarskih izmjera građevinskih područja je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80% svih gospodarskih aktivnosti.

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna). Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.

Kontakt za medije:
Marina Karamatić Sopić
Ambrela komunikacije
M: 091 33 82 042
E: marina@ambrela.hr 

Prethodna Višegodišnji program katastarskih izmjera predstavljen putem službene web stranice

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.