Date
28.05.2021.
In Vijesti

Usvojen Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Dana 28. svibnja 2021. godine na svojoj 59. sjednici, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je da višegodišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Donošenje navedenog Programa u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. kojim se planira donošenje Programa obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:

  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unaprjeđenje poslovnog okruženja
  • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
  • rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
  • unaprjeđenje javne uprave
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Državna geodetska uprava nositelj je navedenog Programa.

Prethodna Višegodišnji program katastarske izmjere građevinskih područja započeo u Petrinji

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.