Date
13.03.2023.
In Vijesti

Svečano otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Cetingrad

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić i županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, otvorili su radove na katastarskoj izmjeri koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Cetingrad za dio katastarske općine Cetingrad.

Svečanom otvaranju također su prisustvovali i načelnica Općine Cetingrad Marina Kalić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Mario Šiljeg, gradonačelnica Grada Slunja Mirjana Puškarić, sudac Općinskog suda u Karlovcu Tomislav Maras i pročelnica Područnog ureda za katastar Karlovac Dijana Vidas.

Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je oko 904 hektara sa 2193 katastarske čestice i oko 593 zgrada.

Za izvoditelja katastarske izmjere za područje Općine Cetingrad na javnom nadmetanju odabrana je tvrtka Topoing d.o.o. iz Kastva, a geodetski nadzor katastarske izmjere provodi tvrtka CADCOM d.o.o. iz Zagreba.

“Ovim se projektom, unutar 10 godina, očekuje uređenja zemljišnih knjiga i katastra za područje cijele Hrvatske što predstavlja najveći katastarski pothvat u posljednjih 150 godina. Ovakve aktivnosti izrazito je važno provoditi u područjima koja predstavljaju granicu Schengena”, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. 

Jako je važno da ovo područje, a posebno općina Cetingrad, bude prepoznato jer se prostire uz granicu i iz tog je razloga strateški važno za Republiku Hrvatsku. Područje Cetingrada se veže uz Sisačko-moslavačku županiju za koju, u Godišnjem programu katastarskih izmjera za 2022. godinu, Državna geodetska uprava provodi veliki broj katastarskih izmjera.Općina Cetingrad nastradala je u Domovinskom rata i nužno je izgraditi preduvjete za opstanak i gospodarsku, a poglavito demografsku revitalizaciju. Nakon provedenog postupka, podaci o nekretninama u zemljišnoj knjizi i katastru će biti ažurirani u skladu sa stvarnim stanjem i bit će dostupni u realnom vremenu i u digitalnom obliku“, izjavio je ministar Tomo Medved.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić iznio je podatak da je za katastarsku izmjeru i geodetski nadzor za područje Općine Cetingrad u državnom proračunu osigurano 450.000 eura, zahvaljujući čemu će Općina Cetingrad na tom djelu građevinskog prostora imati ažurirane podatke o nekretninama u zemljišnoj knjizi i katastru, sukladno stvarnim stanju.

“Vlada je pokrenula investiciju sređivanja stanja podataka u katastru i zemljišnoj knjizi osiguravanjem sredstava u državnom proračunu, što je vlasnicima i upraviteljima nekretnina prilika za sređivanje stanja nekretnina, zbog kojih Državna geodetska uprava otvara još jednu lokaciju na kojoj započinje katastarska izmjera u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2023.”, rekao je glavni ravnatelj Antonio Šustić.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin rekla je da je taj posao vrlo vrijedan, a da će vlasnici nekretnina, zahvaljujući nacionalnim sredstvima, dobit ažurirano stanje i time novu snagu.
Uređena zemlja podrazumijeva i ispravne katastarske planove i uređene vlasničke odnose tj. gruntovnicu. Bilo kakva investicija bez ovih se preduvjeta ne može realizirati i često smo u javnom sektoru zaustavljeni u određenim investicijama kada vlasnički odnosi nisu riješeni, a same katastarske izmjere i obnavljanje ili formiranje zemljišnih knjiga omogućit će da te preduvjete stvorimo”, kazala je županica Martina Furdek Hajdin.

Sudac Općinskog suda u Karlovcu Tomislav Maras naglasio je da ažurirane zemljišne knjige omogućavaju jednak pravni standard glede registracije nekretnina, a uskoro će ih imati i građani Cetingrada, kao i sve uvjete koje s tim u vezi imaju građani Grada Slunja ili primjerice Grada Karlovca.

Načelnica Općine Cetingrad Marina Kalić zahvalila se svima na ovoj razvojnoj prilici za Cetingrad.

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. je najveći projekt zemljišne administracije u Hrvatskoj od kada postoje zemljišne knjige, a usvojio ge je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine. Vlada Republike Hrvatske je na temelju tog Programa 3. lipnja 2022., donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna). Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.

Prethodna Otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Voćin

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.