Date
22.03.2024.
In Vijesti

Provedba Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Hrvatski sabor je dana 1. listopada 2021. godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima i to u razdoblju od 2021. do 2030. 

Državna geodetska uprava i predstavnici ovlaštenih geodetskih tvrtki dana 21. ožujka 2024. godine održali su radni sastanak kojim su započele aktivnosti  na provedbi novog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja koji će se izvršavati u 2024. godini na području 14 županija, 45 jedinica lokalne samouprave i 66 katastarskih općina.

Na provedbi programa u 2024. godini biti će angažirano ukupno 32 gospodarska subjekta, a oni će osigurati ukupno 353 geodetska te 42 pravna stručnjaka.

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja. To su područja u kojima su aktivnosti najintenzivnije kako u području tržišta nekretninama tako i u području kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, ali su i područja na kojima treba osigurati pravilan prostorni razvoj.

Za uspješnu provedbu projekta od iznimne važnosti je aktivno sudjelovanje, stoga se porukom „Budite aktivan sudionik katastarske izmjere“ pozivaju sve osobe na područjima na kojima se provodi katastarska izmjera da se odazovu pozivu Državne geodetske uprave te se time osigura da i vaše nekretnine imaju „čiste papire“. 

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zadvarje
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.