Date
07.05.2024.
In Vijesti

Podržite provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera i na svojim mrežnim stranicama. Preuzmite banere!

Pozivamo županije, gradove i općine da podrže provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja i preuzmu banere te ih postave na svoje mrežne stranice.

Katastarska izmjera se provodi u cilju obnavljanja i ažuriranja podataka o nekretninama u državnim službenim evidencijama. To uključuje precizno određivanje granica i površina svake katastarske čestice kao i utvrđivanje stvarnog vlasnika tih čestica te usklađivanja podatka u katastru i zemljišnoj knjizi sa stvarnim stanjem na terenu. Svaki vlasnik nekretnine je dužan u okviru katastarske izmjere obilježiti granice svojih katastarskih čestica i donijeti dokumente kojima će dokazati svoje vlasništvo.  Za uspješnu provedbu projekta od iznimne važnosti je aktivno sudjelovanje vlasnika nekretnina, a cilj je doći do svakog vlasnika kako bi se oni aktivno uključili u proces.

Sređene, usklađene i pouzdane evidencije o nekretninama neophodne su za gospodarski i društveni razvoj, kako jedinica lokalne samouprave tako i države i društva.

Pozivamo sve zainteresirane da podrže provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.. Preuzmite banner kojim ćete potaknuti aktivno sudjelovanje vlasnika i upravitelja nekretnina u postupku izmjere, te ga objavite na svojim mrežnim stranicama.

https://www.visegodisnjiprogram.dgu.hr/ova_doc/baner-1/

https://www.visegodisnjiprogram.dgu.hr/ova_doc/baner-2/

https://www.visegodisnjiprogram.dgu.hr/ova_doc/baner-1/

Novi katastar i zemljišna knjiga za vlasnike otvaraju jedno sasvim novo razdoblje u kojemu su nekretnine jasno i precizno defnirane položajem, granicama, površinom i načinom uporabe u katastru, a vlasništvo upisano u zemljišnoj knjizi. I zato, odazovite se pozivu Državne geodetske uprave i “Budite aktivan sudionik katastarske izmjere”.

Prethodna Službeni početak katastarskih izmjera na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.