Date
18.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Zagrađe

Katastarska općina:
k.o. Zagrađe

Lokacija predočavanja: NK “Graničar” Zagrađe, na adresi Zagrađe BB

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Buk

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.