Date
02.07.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – za k.o. Petrinja Sjever

Katastarska općina:
 za dio k.o. Benkovac Novi – Zona 1

Lokacija predočavanja:  u prostorijama Osnovne škole Dragutina Tdijanovića, Trg Matice hrvatske 9B, 44250 Petrinja

Predočavanje započinje dana 2. srpnja 2024. g.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – za dio k.o. Benkovac Novi – Zona 1
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.