Date
18.12.2023. - 18.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Topusko

Katastarska općina:
k.o. Topusko

Lokacija predočavanja:

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Zagrađe

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.