Date
18.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Topusko

Katastarska općina:
k.o. Topusko

Lokacija predočavanja: Sala „Suncokret“, Top Terme d.o.o., hotel Toplica na adresi Topusko, Trg bana Josipa
Jelačića 7A

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Novo Selište 1

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.