Date
09.11.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Strašnik Novi

Katastarska općina:
k.o. Strašnik Novi

Lokacija predočavanja: Društveni dom u Strašniku na adresi Strašnik 26A, Strašnik

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Maja Nova
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.