Date
30.11.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Stara Drenčina 1

Katastarska općina:
k.o. Stara Drenčina 1

Lokacija predočavanja: Novi vatrogasni dom u Staroj Drenčini

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Dračevac Ninski

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.