Date
16.11.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Novo Selo Glinsko 1

Katastarska općina:
k.o. Novo Selo Glinsko 1

Lokacija predočavanja: Vatrogasni dom na adresi Novo Selo Glinsko 51, Novo Selo Glinsko

Obavijest predočavanje – Novo Selo Glinsko 1

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Topusko

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.