Date
22.01.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Mali Mihaljevec

Katastarska općina:
k.o. Mali Mihaljevec

Lokacija predočavanja: Dom kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25

Obavijest predočavanje – Mali Mihaljevec

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Križ Hrastovački Novi
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.