Date
02.11.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Maja Nova

Katastarska općina:
k.o. Maja Nova

Lokacija predočavanja: Osnovne Škole na adresi Maja 30, Maja

Obavijest predočavanje – Maja Nova

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Kihalac Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.