Date
12.02.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Kloštar Podravski Novi

Katastarska općina:
k.o. Kloštar Podravski Novi

Lokacija predočavanja: Općina Kloštar Podravski, Općinska vijećnica, na adresi Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – Voćin Novi

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.