Date
28.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zelina Nova

Katastarska općina:
k.o. Zelina Nova

Lokacija predočavanja:
Društveni dom Donja Topličica, Donja Topličica 4, Sv. Ivan Zelina

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zasadbreg-Brezje

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.