Date
11.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zasadbreg

Katastarska općina:
k.o. Zasadbreg

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Donje Mekušje 1

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.