Date
01.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zasadbreg-Brezje

Katastarska općina:
k.o. Zasadbreg-Brezje

Lokacija predočavanja:
Dom kulture Jurica Murai, Pleškovec 25

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zagrad 1

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.