Date
04.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zagrađe

Katastarska općina:
k.o. Zagrađe

Lokacija predočavanja:
NK”Graničar”, Zagrađe BB

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zelina Nova
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.