Date
11.09.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zagrad 1

Katastarska općina:
k.o. Zagrad 1

Lokacija predočavanja:
Mjesni odbor Zagrad, Kalvarija 7b, Zagrad

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Topusko

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.