Date
17.10.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zagrad 1

Katastarska općina:
k.o. Zagrad 1

Lokacija predočavanja:

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna U Državnoj geodetskoj upravi održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.