Date
27.03.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Zadvarje

Katastarska općina:
k.o. Zadvarje

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostoriji Općine Zadvarje na adresi Ulica Sv. Kate 28, Zadvarje.

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Prekopa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.