Date
06.05.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Velika Jelsa

Katastarska općina:
k.o. Velika Jelsa

Lokacija predočavanja:  u terenskom uredu u prostorijama DVD-a Velika Jelsa na adresi Donja Jelsa 186

 

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Kravarsko Novo

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.