Date
28.08.2023.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Strašnik Nova

Katastarska općina:
k.o. Strašnik Nova

Lokacija predočavanja:
Društveni dom u Strašniku, Strašnik 26A

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Novo Selo Glinsko Nova

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.