Date
05.02.2024.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Šenkovec Novi, Mihovljan Novi i Mačkovec Novi

Katastarska općina:
k.o. Šenkovec Novi, Mihovljan Novi i Mačkovec Novi

Lokacija predočavanja: Centar za kulturu, Knezovec 124

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Predočavanje elaborata katastarske izmjere – k.o. Knezovec

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.